Home

Hoogbegaafde leerlingen in het VO die niet gemotiveerd voor school zijn presteren onder, dat wil zeggen dat ze minder presteren dan op grond van hun aanleg verwacht mag worden. De kans op slechte motivatie neemt toe naarmate de leerling minder wordt uitgedaagd. Vooral hoogbegaafde leerlingen hebben veel uitdaging nodig.

  1. Docenten richten zich meestal op de gemiddelde leerling in de klas. Zij zijn zich niet altijd bewust van de problematiek rond getalenteerde maar niet gemotiveerde leerlingen. En wanneer docenten zich er wel bewust van zijn, hebben zij behoefte aan meer kennis en ook aan concrete vaardigheden om deze leerlingen beter te kunnen begeleiden, in en buiten de klas.
  2. Ouders zitten soms met hun handen in het haar, omdat hun kind zich ongelukkig voelt en bijvoorbeeld niet meer naar school wil. De school kan door gebrek aan adequate kennis niet altijd op de problematiek van hun kind ingaan.

Stichting Leren Motiveren vindt haar oorsprong in een netwerk van scholen dat zich al ruim 20 jaar bezig houdt met onderpresterende leerlingen in het algemeen en hoogbegaafden in het bijzonder. Zij kent deze problematiek van binnenuit en stelt haar hierin opgedane kennis en ervaring beschikbaar aan docenten en ook ouders.

 

info @stichtinglerenmotiveren.nl